Darujte pravidelne

Príspevok
na nájom
v krízovom byte

50€

Krízový byt pomáha ľuďom na pokraji bezdomovectva zvládnuť to najťažšie obdobie. Darujte príspevok na nájom ľuďom, ktorí pracujú na ukončení bezdomovectva.

Teplé obedy
pre človeka
na týždeň

20€

Pre mnohých ľudí bez domova sú teplé obedy v našej jedálni jediným jedlom počas dňa. Darujte stravu na týždeň jednému človeku.

Alebo prispejte jednorazovo

Prečítajte si