Darujem jednorazovo

Plná jedáleň
v Domci

200€

Jedáleň v dennom centre Domec navštevuje každý deň až 120 ľudí. Darujte všetkým teplý obed.

Teplá strava pre
človeka na mesiac

100€

Pre väčšinu ľudí bez domova sú obedy v dennom centre jediná možnosť najesť sa. Darujte človeku teplé jedlo na celý mesiac.

Prečítajte si