Podajte ruku ľuďom bez domova na ich ceste z ulice

Za 10 rokov sme vybudovali systém pomoci, ktorý reálne ukončuje bezdomovectvo. Bez ľudí, ktorí tvoria komunitu našich podporovateľov a podporovateliek, by sme však veľa našich aktivít nedokázali zrealizovať.

Pridajte sa k nim a prispejte na chod jedného z našich 3 programov – STREETWORK (teréna sociálna práca), DOMEC (denné nízkoprahové centrum), MEDZIMIESTO (integračný program).

Váš dar využijeme na priamu pomoc ľuďom v núdzi – od akútnej pomoci priamo na ulici až po poskytovanie stabilného bývania.

Vďaka štedrosti našich darcov a darkýň môžeme pomáhať vyše 1 500 ľuďom bez domova ročne.

Ďakujeme, že Vám osud ľudí bez domova nie je ľahostajný.