Darovaním % z daní vašej firmy

Percentá z daní pre OZ Vagus viete darovať jednoducho v rámci každoročného zúčtovania daní. Vďaka tejto podpore pokryjeme náklady nášho združenia, na ktoré bežne nie je možné získať granty a môžeme tak pracovať s vyše 1500 ľuďmi v núdzi ročne.

Firemná zbierka finančných darov

Vieme, že mnoho tímov sa vo firmách venuje filantropii. Budeme veľmi radi ak spolu identifikujeme príležitosť pre finančnú zbierku na podporu práce s ľuďmi bez domova a prispejete tak k tomu, aby ľudia bez domova mohli aj naďalej získať odbornú pomoc v našich programoch. Vybrať si môžete aj konkrétny účel zbierky podľa aktuálnych potrieb.

S finančnými zbierkami vám rada poradí naša fundraiserka Klára Ševčík Bernátová (0902 762 979, klara.bernatova@vagus.sk).

Firemná zbierka materiálnych vecí

Budeme veľmi radi, ak so svojimi kolegami a kolegyňami zorganizujete vo vašej firme zbierku. Často zbierame napríklad oblečenie, deky, prikrývky, trvanlivé potraviny alebo gastrolístky. Pomôže nám aj použiteľná firemná IT technika. 

Aktuálne potreby ľudí bez domova dňa si môžete odkonzultovať s našou fundraiserkou Klárou Ševčík Bernátovou (0902 762 979, klara.bernatova@vagus.sk).

Dobrovoľnícky deň

Ponúkame dobrovoľnícke aktivity pre tímy ľudí priamo v našom dennom centre pre ľudí bez domova Domec. Radi vás privítame a dáme vám možnosť zažiť, že ľudia bez domova sú v prvom rade ľuďmi. Pomôcť nám môžete napríklad s varením obeda pre ľudí bez domova, úpravou našej záhradky či uprataním v šatníku.

Konkrétny termín a obsah vášho dobrovoľníckeho dňa si môžete dohodnúť s našou kolegyňou Klárou Ševčík Bernátovou (0902 762 979, klara.bernatova@vagus.sk).

Expertné dobrovoľníctvo

Ste s kolegami a kolegyňami dobrí vo vašom odvetví? Myslíte si, že by vaše vedomosti mohli pomôcť ľuďom bez domova zlepšiť svoju situáciu? Alebo viete pomôcť priamo nášmu združeniu Vagus? Uvítame vašu odbornú dobrovoľnícku pomoc napríklad pri marketingu, riadení ľudí, vzdelávaní v sociálnych alebo manažérskych zručnostiach alebo pri údržbe a vývoji v oblasti IT. 

Ak by ste mali záujem o expertné dobrovoľníctvo v OZ Vagus, kontaktujte prosím našu marketingovú manažérku Stanislavu Fabšíkovú (0940 473 601, stanislava.fabsikova@vagus.sk).

Pro Bono služby pre OZ Vagus

Pri našej práci potrebujeme množstvo služieb. Ak má vaša firma možnosť poskytnúť svoje služby alebo dodať materiál pro bono alebo s výraznou zľavou, pomôžete nám tak ušetriť financie na priamu pomoc ľuďom bez domova v našich programoch. Pomoc vieme využiť v mnohých oblastiach, od čistenia a servis našich vozidiel, internetové pripojenie, poistenie majetku a vozidiel po právne služby.

Budeme veľmi radi ak sa s vašou ponukou pomoci ozvete marketingovej manažérke Stanislave Fabšíkovej (0940 473 601, stanislava.fabsikova@vagus.sk).