Finančná podpora programov DOMEC, STREETWORK a INTEGRAČNÉHO PROGRAMU MEDZIMIESTO zameraného na bývanie a zamestnávanie ľudí bez domova.

Finančná podpora programu STREETWORK.

Finančná podpora programu Denného nízkoprahového centra DOMEC a programu STREETWORK

STREETWORK – Projekt alebo činnosť boli podporované mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves.
BRATISLAVA – NOVÉ MESTO
Ďakujeme MČ Nové mesto za finančnú podporu programu  STREETWORK

BRATISLAVA – RAČA

Finančná podpora programu STREETWORK.

BRATISLAVA – DÚBRAVKA
Finančná podpora programu STREETWORK

Finančná podpora pre program DOMEC. Národný projekt „Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni“.

MPSVaR je partnerom Terénnej sociálnej práce a nízkoprahového denného centra Domec prostredníctvom národného projektu Spolu pre komunity.

Materiálne zabezpečenie, zdravotnícky materiál pre program STREETWORK, benzín a povinné zdravotné poistenie.

Finančná pomoc na nákup medicínskeho materiálu, spacákov a kancelárskych potrieb pre  program DOMEC. Projekt finančne podporila MČ Bratislava-Staré Mesto.

Názov projektu: Integračný program a projekt Bývania OZ Vagus
Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Trvanie projektu: 1.8.2021 – 30.11.2023
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Viac informácií nájdete na www.ludskezdroje.gov.sk
www.employment.gov.sk.

Projekt „Podpora ľudí bez domova na ich ceste z ulice“ bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.