Finančná podpora programov DOMEC, STREETWORK a INTEGRAČNÉHO PROGRAMU MEDZIMIESTO zameraného na bývanie a zamestnávanie ľudí bez domova.

Finančná podpora programu STREETWORK.

Finančná podpora programu Denného nízkoprahového centra DOMEC a programu STREETWORK

STREETWORK – Projekt alebo činnosť boli podporované mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves.
BRATISLAVA – NOVÉ MESTO
Ďakujeme MČ Nové mesto za finančnú podporu programu  STREETWORK

BRATISLAVA – RAČA

Finančná podpora programu STREETWORK.

BRATISLAVA – DÚBRAVKA
Finančná podpora programu STREETWORK

Finančná podpora pre program DOMEC. Národný projekt „Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni“.

Implementačná agentúra MPSVaR je partnerom programu STREETWORK prostredníctvom projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce a programu DOMEC v rámci projektu Budovanie odborných kapacít komunitnej úrovni.

Materiálne zabezpečenie, zdravotnícky materiál pre program STREETWORK, benzín a povinné zdravotné poistenie.

Materiálne zabezpečenie a zdravotnícky materiál pre programy STREETWORK a DOMEC. Projekty finančne podporila MČ Bratislava-Staré Mesto.

Názov projektu: Integračný program a projekt Bývania OZ Vagus
Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Trvanie projektu: 1.8.2021 – 30.11.2023
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Viac informácií nájdete na www.ludskezdroje.gov.sk
www.employment.gov.sk.