Poskytovanie zdravotnej starostlivosti ľuďom bez domova

V OZ Vagus podávame od roku 2011 pomocnú ruku tisíckam ľudí bez domova v Bratislave. Za tú dobu sme vybudovali systém pomoci, ktorý reálne ukončuje bezdomovectvo a zároveň pomáha stabilizovať situáciu ľudí žijúcich na ulici. Robíme tak prostredníctvom 3 programov – Streetwork – terénna sociálna práca, Domec – nízkoprahové denné centrum a Medzimiesto – integračný program. 

Zdravie je prvoradé, na ulici to platí stonásobne

Jednou z najčastejších tém, ktoré riešime pri našej práci je zdravie. V teréne, v dennom centre aj v integračnom programe sa stretávame s ľuďmi s rôznymi ochoreniami, chronickými stavmi v dôsledku nedoliečených chorôb a poranení, častokrát riešime otázky psychického zdravia. Nevyhnutnou súčasťou našej práce je ošetrovanie ľudí bez domova, ktoré však nie vždy stací na vyriešenie zdravotnej situácie človeka.

Mnohokrát sme jediní, ktorí predstavujú pre ľudí bez domova spojenie s bežným svetom a denne tak pomáhame desiatkam ľudí zmierniť bolesti, zlepšiť zdravotný stav, či dokonca zachrániť život.

Hľadáme vás

K svojej práci hľadáme citlivých a empatických spolupracujúcich lekárov a lekárky, ktorí budú ochotní poskytovať ošetrenie, či dlhodobú starostlivosť v dôstojných podmienkach a s rešpektujúcim prístupom k ľuďom bez domova.

Pomôžte predchádzať doživotným následkom

Doživotné následky neliečených ochorení diskvalifikujú človeka navždy. Našou veľkou snahou je, aby aj ľudia v ťažkej životnej situácii s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti mali možnosť riešiť svoje zdravotné problémy včas, aby ich zdravotný stav nebol prekážkou v ich integrácii. Prevencia pred akútnymi stavmi tiež pomôže znížiť výjazdy sanitiek a odľahčiť centrálne príjmy, ktoré sú pre mnohých ľudí bez domova jedinou bránou k lekárskej pomoci.

Obvodní lekári a lekárky

Ľudia, s ktorými pracujeme majú často iné miesto trvalého pobytu ako Bratislava, preto je pridelenie obvodného lekára v Bratislave zdĺhavé. Často však potrebujeme zdravotnú situáciu klienta riešiť urgentne. Ide najmä o nasmerovanie človeka na ďalšieho špecialistu, predpisovanie liekov, ale aj vypisovanie tlačív potrebných pre získanie dôchodku,  umiestnenie v zariadení a podobne. 

Zubári a dentálni profesionáli a profesionálky

Ťažké životné podmienky človeka sa snáď najviditeľnejšie odrážajú na jeho chrupe. Z našej skúsenosti má takmer každý človek žijúci na ulici problémy so zubami. To spôsobuje ľahké identifikovanie človeka bez domova, ktoré žiaľ vo väčšine prípadov ide ruka v ruke aj s predsudkami. Hľadáme preto zubných lekárov, ktorí sú ochotní urobiť viac, ako len pohotovostné vytrhnutie zubu. 

Psychiatri, gynekológovia a iní špecialisti a špecialistky

Mnohí z ľudí, s ktorými pracujeme trpia rôznymi  diagnózami, v niektorých prípadoch ide o nediagnostikované podozrenie. Hľadáme lekárov a lekárky, ktorí sú ochotní s nami konzultovať stav našich klientov, prijímať ľudí do ambulancie a riešiť ich zdravotný stav dlhodobo. Najčastejšie potrebujeme gynekológov a gynekologičky, psychiatrov a psychiatričky. Potrební sú pre našich klientov aj oční a kožní lekári a lekárky.

Podmienky spolupráce

Hľadáme lekárov a lekárky, ktorí sú ochotní prijať aj ľudí bez zdravotného poistenia. Návšteva prebieha s asistenciou sociálneho pracovníka alebo pracovníčky, ktorí sprevádzajú klienta. Ten zabezpečuje prípravu spojenú s hygienou, podporu v komunikácii a v riešení zdravotného stavu klienta.

OZ Vagus, Račianska 78, Bratislava

lekari@vagus.sk