Pre darovanie 2 % z dane Vagusu použite prosím nasledovné identifikačné údaje:

Názov: Centrum pre filantropiu n. o.

IČO: 31821871

Nižšie nájdete aktuálne predvyplnené tlačivá

Tento rok zbierame 2 % z dane cez Centrum pre filantropiu a všetky Vaše dary k nám bez problémov doputujú. 

Pokiaľ použijete názov Vagusu a našej IČO, 2 % z dane sa k nám nedostanú. 

Zamestnanci, za ktorých podáva daňové priznanie zamestnávateľ

1) Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2) Následne požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane 

3) Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 b) 3% z vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali (ak ste pracovali pre OZ Vagus, prosím, napíšte nám a potvrdenie vystavíme).

5) Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte osobne alebo zašlite poštou do 30.4.2024 na ktorýkoľvek daňový úrad, prípadne využite na podanie elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, že nám prišli 2% či 3% práve od Vás.
Ak máte o to záujem, zaškrtnite vo Vyhlásení príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (uvidíme Vaše meno a adresu, poukázanú sumu však nie).Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie za rok  2023

Tlačivá A a B potrebujete, ak ste napr. zamestnaný/á, ale daňovépriznanie si podávate sami (v priebehu roka ste mali viac zamestnávateľov, SZČO a pod.)

Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2023 vykonávali dobrovoľnícku činnosť minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolonky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete na začiatku tohto článku.

Online možnosť podania daňového priznania FO typ A 

Potvrdenie k dani z príjmov FO typ A za rok 2023

Online možnosť podania daňového priznania FO typ B 

Potvrdenie k dani z príjmov FO typ B za rok 2023

Ak nám chcete dať vedieť, že ste nám vy zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (my uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu).

Do 31. marca 2023 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo typu A daňovému úradu a uhraďte daň. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad podľa vášho trvalého bydliska.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného prijímateľa.

Máte otázky? Radi Vám ich zodpovieme a poradíme na telefónnom čísle 0902 762 979‬‬ alebo 

emailom na ronald.hierweg@vagus.sk.

Údaje pre darovanie 2% z daní pre OZ VagusDôležité termíny 
Obchodné meno alebo názovCentrum pre filantropiu n. o. 31. marec 2024
Sídlo – obec, PSČ, ulica, čísloBaštová 343/5, 81103 Bratislava Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (SZČO), ktorí podávajú daňové priznanie.
Právna formanezisková organizácia 30. apríl 2024
IČO31821871 Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).