Súčasťou našej práce je aj zasadzovanie sa za práva ľudí bez domova, scitlivovanie verejnosti a búranie predsudkov, poukazovanie na nedostatky v zákonoch a nariadeniach a hľadanie systémových riešení bezdomovectva na Slovensku. Z dlhodobého hľadiska túto prácu považujeme za rovnako dôležitú, ako priamu pomoc konkrétnym ľuďom v núdzi. Podpísať naše verejné výzvy môžete aj vy.

Aktuálne výzvy

Uzavreté výzvy