Výsledky programu
STREETWORK za rok 2022

717 oslovených ľudí

Počas roka sme opakovane aj jednorazovo pracovali s takýmto počtom ľudí bez domova v teréne.

337 kontaktných miest

Počet, ktorý hovorí o všetkých aktívnych miestach terénnej sociálnej práce na území Bratislavy.

128 nových kontaktov

Toľko nových ľudí bez domova sme stretli a boli im v živote nápomocní.

444 prijatých telefonátov od občanov

Počet telefonátov prijatých na našu LINKU na pomoc ľuďom bez domova. Každý podnet bol vybavený osobnou návštevou sociálnych pracovníkov alebo sprotredkovaním iného riešenia.

52 krízových intervencií

Išlo predovšetkým o riešenie závažného zdravotného stavu, náhlej straty domova, suicídne tendencie a domáce násilie.

133 večerných a 121 denných služieb

Naši 6 zamestnanci a zamestnankyne na plný pracovný úvazok spoločne odpracovali toľkoto služieb.

3 627 poradenských rozhovorov

Rozhovory na témy zamestnanie, oddlžovanie, zdravotný stav, pretrhnuté rodinné väzby a iné

277 kusov vydaného oblečenia

Vďaka našej práci majú šancu získať oblečenie aj ľudia, ktorí sa nachádzajú v odľahlejších mestských častiach.