Výsledky programu
STREETWORK za rok 2023

576 oslovených ľudí

Počas roka sme opakovane aj jednorazovo pracovali s takýmto počtom ľudí bez domova v teréne.

337 kontaktných miest

Počet, ktorý hovorí o všetkých aktívnych miestach terénnej sociálnej práce na území Bratislavy.

86 nových kontaktov

Počet ľudí bez domova, ktorých sme v roku 2023 stretli v teréne po prvý krát.

314 prijatých telefonátov od občanov

Počet telefonátov prijatých na našu LINKU na pomoc ľuďom bez domova. Každý podnet bol vybavený osobnou návštevou sociálnych pracovníkov alebo sprotredkovaním iného riešenia.

24 krízových intervencií

Išlo predovšetkým o riešenie závažného zdravotného stavu, náhlej straty domova, suicídne tendencie a domáce násilie.

117 večerných a 99 denných služieb

Naši 9 zamestnanci a zamestnankyne na plný pracovný úvazok spoločne odpracovali toľkoto služieb.

2432 poradenských rozhovorov

Rozhovory na témy zamestnanie, oddlžovanie, zdravotný stav, pretrhnuté rodinné väzby a iné

72 kusov vydaného oblečenia a spacákov

Vďaka našej práci majú šancu získať oblečenie a teplé spacáky aj ľudia, ktorí sa nachádzajú v odľahlejších častiach mesta.