Hovoríme odvážne o ukončení bezdomovectva. Zaistenie bývania pre ľudí bez domova a ako prevencia vzniku bezdomovectva u tých, ktorí doteraz bývajú, sú jednou z najväčších výziev, ktoré pred našim sociálnym systémom stoja. Na základe dobrej praxe z celého sveta sa ukazuje, že princíp „Bývanie ako prvé“ je najefektívnejším riešením pre občanov v bytovej kríze. Výskumy v USA, Kanade a Europe ukazujú, že tento prístup všeobecne ukončuje bezdomovectvo u najmenej ôsmich ľudí z desiatich.

Princípy, ktoré využívame v našom programe

Základné princípy Housing First – bývanie ako prvé

Programy rešpektujúce prístup Housing First neriešia mieru osobného zavinenia bytovej núdze u jednotlivých občanov, lebo aj v prípade “viny” alebo “neviny” sa udejú ďalšie negatívne dopady, ktoré sú menované vyššie. Postupujú práve naopak – zameriavajú sa na prvotné poskytnutie vyhovujúceho a stabilného bývania s nájomnou zmluvou a férovými podmienkami. Výskumy totiž ukazujú, že tento prístup úplne stačí na to, aby sa človek dokázal postupne vymaniť zo sociálnych problémov, a to primárne vďaka istote, ktorú vďaka poskytnutému bývaniu pociťuje.

Ľudský rozmer – bezdomovectvo ako extrémna forma sociálneho vylúčenia

Neumožnenie bývania, ako základnej životnej potreby, je často spojené s vylúčením z trhu práce, so stratou sociálnych kontaktov, zhoršením zdravotného stavu a ďalšími negatívnymi dôsledkami. Zjednodušene, skúsme si predstaviť, že by sme po noci v nocľahárni alebo na ulici museli ísť ráno do práce a prípadne po práci ísť na úrady, alebo do kina s priateľmi. Skrátka, najväčším problémom ľudí bez domova je jednoducho to, že nemajú domov. Prístup Housing First prináša riešenia.

Spoločenský a ekonomický rozmer

Bezdomovectvo má rozsiahle dopady na spoločnosť a verejné rozpočty. Výskumy dokazujú, že je ekonomicky aj sociálne efektívnejšie poskytnúť bezpečné bývanie ako čakať, že občan dokáže plynulo prejsť systémom sociálnych služieb až do bežného a udržateľného bývania. Negatívne finančné dopady sú primárne spojené s nákladmi na zásahy záchranných a bezpečnostných zložiek, ústavnú starostlivosť o deti, výkon odňatia slobody alebo dlhy v poistnom systéme vyplývajúce z nezamestnanosti.

Komunitný rozmer programu

Významným faktorom programu je aj existujúca komunita nájomníkov v budove internátu. Umelci, študenti, majiteľa ateliérov vo vedľajšej budove – to všetko sú ľudia, vďaka ktorým nebudú nájomníci jednotlivých bytových jednotiek aj naďalej na okraji spoločnosti, ale priamo v nej.

Vzájomné interakcie medzi ľuďmi sú niečo, čo nás robí ľuďmi. A práve tento rozmer je pridanou hodnotou nášho programu, vďaka ktorému získajú nájomníci nové sociálne väzby. Pozitívne interakcie v komunite bude podporovať komunitný pracovník.

Interiér a kvalita bývania ako zásadný faktor úspechu

Stav prostredia, v ktorom žijeme je priamo spojený s kvalitou nášho života. Ľudia v bytovej núdzi však zažívajú výlučne nevhodné prostredie pre život, čo spôsobuje ďalšie škody na ich sociálnom statuse. Práve preto sme sa rozhodli venovať veľkú časť našej pozornosti a energie zariadeniu, funkčnosti a základnému komfortu, ktorý je pre kvalitný život nevyhnutný.

Viac informácií o tom ako funguje Housing First v Európe nájdete v príručke vydanej Európskou sieťou Housing First: http://housingfirsteurope.eu/assets/files/2017/05/housing-first-guide-czech.pdf