Dlhodobá strategická podpora OZ Vagus. Nadácia Slovenskej sporiteľne podporila projektu Scitlivovanie verejnosti v téme chudoby a advokácia práv ľudí bez domova, v minulosti podporila všetky tri programy Vagusu (Streetwork – terénna sociálna práca, Domec – nízkoprahové denné centrum, Integračný program Medzimiesto.

Dlhodobá finančná podpora aktivít OZ Vagus vďaka zamestnancom Zurich Insurance Company Ltd. Slovensko.

Dlhodobá pravidelná podpora integračného programu MEDZIMESTO prostredníctvom jednotlivých nadačných fondov.

Strategická podpora programu DOMEC (poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ošetrovni).

Slovenská pobočka Swiss Re a Swiss Re Foundation sú dlhodobí partneri OZ Vagus. Finančné podporili projekt COVID-19 GRANT na zmiernenie dopadu pandémie Covid-19, v roku 2011 uzatvorili s Vagusom partnerstvo v rámci projektu Charity of the Year, prostredníctvom ktorého podporovali činnosť programov zameraných na podporu a pomoc ľuďom bez domova a dlhodobo podporujú aktivity Vagusu v rámci komunitných dní v Domci.

Podpora projektu Vzdelávanie pracovníkov a pracovníčok, ktorí ukončujú bezdomovectvo.

Dlhodobá a strategická podpora OZ Vagus. Hlavný partner OZ Vagus v oblasti pohonných hmôt.

Hlavný partner OZ Vagus v oblasti komunikácie.

Nadácia ESET podporila integračný program MEDZIMIESTO príspevkom 2 000 €, ktorý je určený na na prenájom a prevádzkové náklady bytu v projekte Bývania

Nadácia tiež podporila chod Domca sumou 3 097,70 €, ktoré sú určené na úhradu nákladov spojených s každodenným chodom centra Domec, zakúpenie potravín, ošetrenie klientov a pomoc s omrzlinami.

Dlhodobá finančná podpora všetkých programov OZ Vagus.

Hlavný partner OZ Vagus v oblasti servisu a údržby vozidiel.

Finančná podpora programu STREETWORK.

Dlhodobá finančná podpora pre sociálnu poradňu v programu DOMEC prostredníctvom darcovského programu v Nadácii Pontis a finančná podpora integračného programu MEDZIMIESTO prostredníctvom darcovského programu v Nadácii Pontis
firiem Philip Morris Slovakia a Accenture.

ITB Development podporilo podujatie Noc vonku 2020, 2021 a 2022.

Potravinová podpora jedálne v dennom nízkoprahovom centre DOMEC.

Firma BROWN&CO s.r.o. sa rozhodla podporiť programy Vagusu sumou z predaja fľaše sirupov označených ako „Vagus Edition“.

Dlhodobá materiálna podpora ľudí bez domova prostredníctvom oblečenia a obuvi, ktoré distribuuje program DOMEC.

Nadácia SPP podporila pracovnú rehabilitáciu integračného programu MEDZIMIESTO.

Podpora chodu nízkoprahového denného centra DOMEC.

Finančná podpora programu STREETWORK – terénna sociálna práca a dobrovoľníctvo pre program DOMEC – nízkoprahové denné centrum.

PS Stavby darovali materiál na rekonštrukciu nízkoprahového denného centra DOMEC.

NeoVízia Očná klinika poskytuje bezplatné ošetrenie klientom OZ Vagus.

Podpora projektu Bridges of changes, v rámci ktorého dochádza k zabezpečovaniu zdravotnej starostlivosti ľudí bez domova a ďalšej pomoci pre nich.

Finančná podpora výdaja stravy v nízkoprahovom dennom centre DOMEC.

Podpora chodu integračného programu Medzimiesto a vzdelávanie zamestnaneckých tímov OZ Vagus.

Ďakujeme Nadačnému fondu Accenture pri Nadácii Pontis za finančnú podporu programu Domec – nízkoprahové denné centrum a integračného programu Medzimiesto.

Nestlé darovalo OZ Vagus 2 % z dane za rok 2021.

Komunikácia aktivít a možností podpory Vagusu s partnerskými subjektmi firmy. Ďakujeme spoločnosti Daibau.

Podpora projektu Bridges of changes, v rámci ktorého dochádza k zabezpečovaniu zdravotnej starostlivosti ľudí bez domova a ďalšej pomoci pre nich.

Ďakujeme Nadácii Kia za podporu ošetrovne denného centra Domec.

Ďakujeme za finančnú podporu Integračného programu Medzimiesto. Jeho aktivity sa uskutočňujú aj vďaka podpore centra pre filantropiu n.o. a nadácii TIPSPORT.

Podpora denného centra Domec v rámci projektu Zachranári jedla.

Projekt podporil Nadačný fond SEPS v Nadácii Pontis

Podpora projektu Lepší život pre ľudí bez domova vďaka komunitám.

Dlhodobá spolupráca v rámci finančnej podpory programov Vagusu prostredníctvom darcovských programov firiem PWC, SEPS a Philip Morris v Nadácii Pontis.

Potravinová podpora denného centra Domec.

Dlhodobá spolupráca v rámci chodu denného centra Domec zameraná na pravidelné varenie a materiálne zbierky medzi zamestnaneckými tímami.

Materiálna podpora denného centra Domec.

Dlhodobá spolupráca v rámci chodu denného centra Domec zameraná na pravidelné varenie a materiálne zbierky medzi zamestnaneckými tímami.