119 ľudí bez domova

Celkový počet ľudí bez domova, s ktorými sme pracovali v Integračnom programe Medzimiesto.

28 ubytovacích priestorov

V roku 2022 sme pre program získali 28 ubytovacích jednotiek.

43 ľudí v bývaní

Ľudia, ktorí získali stabilné bývanie.

39 ľudí v projetke Upracme si

Ľudia, ktorí sa zúčastnili pracovnej terapie, v rámci ktorej každý utorok upratujeme park na Račianskom mýte.

6 pracovných miest

V roku 2023 sme pomohli 6 ľuďom získať a udržať si prácu na trvalý pracovný pomer.

7 osôb v krízovom byte

Ľudia, ktorí potrebovali na preklenutie krízy dočasné bezpečné ubytovanie.