141 ľudí bez domova

Celkový počet ľudí bez domova, ktorí s ktorými sme pracovali v Integračnom programe Medzimiesto

28 ubytovacích priestorov

V roku 2022 sme ore program získali 28 ubytovacích jednotiek.

33 ľudí v bývaní

Ľudia, ktorí získali stabilné bývanie.

58 ľudí v projetne Upracme si

Ľudia, ktorí sa zúčastnili pracovnej terapie, v rámci ktorej každý utorok upratujeme park na Račianskom mýte.

8 zamestnávateľov

V roku 2022 sa podarilo nadviazať partnerskú spoluprácu s 8 firmami, ktoré zamestnávajú ľudí bez domova.

6 osôb v krízovom byte

Ľuda, ktorí potrebovali na preklenutie krízy dočasné bezpečné ubytovanie.