Na tím pracovníkov OZ Vagus sme veľmi hrdí a vieme, že vďaka našim kolegom a partnerom, ktorí podporujú našu prácu sa nám darí napĺňať naše ciele. Tím OZ Vagus tvoria rôzne profesie, ktorých spája jedno – odbornosť, zanietenosť a ľudskosť.

Našu organizáciu tvoria hlavne profesionálni sociálni pracovníci a pracovníčky, ktorí majú dlhodobú prax v oblasti práce s ľuďmi bez domova. Naši kolegovia prechádzajú pravidelným vzdelávaním (v SR aj v zahraničí), skupinovou alebo individuálnou supervíziou a absolvovali viaceré zahraničné praxe. Pravidelne spolupracujú s externými spolupracovníkmi OZ Vagus – psychológovia, socioterapeuti a pod.

Ďalšou personálnou kategóriou organizácie je jej manažment – tím skúsených manažérov a manažérok v oblasti tretieho sektoru, ktorý za posledné roky čelil rôznym náročným a na prvý pohľad neprekonateľným výzvam s pozitívnym výsledkom pre ľudí bez domova a rozvoj samotnej organizácie.

Tím OZ Vagus tvoria aj samotní ľudia bez domova. Zamestnávanie a spolupráca s našimi ľuďmi bez domova prebieha aj v dennom nízkoprahovom centre DOMEC. Úlohu ľudí bez domova v našej organizácii vnímame ako veľmi dôležitú a pracujeme na jej rozvíjaní.

V neposlednom rade sú súčasťou OZ Vagus dobrovoľníci. Medzi našich expertných dobrovoľníkov patria ľudia z oblasti práce s verejnosťou, vzdelávania, IT, programovania a desiatky ďalších bežných dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú najmä pri chode DOMCA. Súčasťou OZ Vagus sú aj praxujúci študenti sociálnej práce, ktorí u nás dlhodobo získavajú skúsenosti pre svoju profesionálnu prax.