Vagus
program MEDZIMIESTO

INTEGRAČNÝ PROGRAM
Račianska 78
831 02 Bratislava

Mgr. Dominika Kráľová
koordinátorka Integračného programu
0910 302 274 (v pracovné dni od 9:00 – 17:00)
dominika.kralova@vagus.sk

Tím programu MEDZIMIESTO

Mgr. Dominika Kráľová

Koordinátorka Integračného programu
0910 302 274
v pracovné dni od 9:00 – 16:00

Mgr. Emília Čelovská

Sociálna poradkyňa
+421 917 108 880

Mgr. et Mgr. Monika Sabaková

Sociálna poradkyňa

Mgr. Erik Terek

Sociálny poradca
+421 917 108 880

PhDr. Karin Štrofová

Sociálna poradkyňa

Michaela Vašová

Pracovníčka pre bytové otázky
+421 918 706 422