Každé euro investované do našej práce sa môže vrátiť až 12-krát

Je to oficiálne: Naša práca má nielen ľudský rozmer, ale šetrí aj verejné financie.

Analytici z IEP skoro dva roky skúmali ekonomické dopady práce Vagusu na modelových príkladoch šiestich skupín ľudí bez domova. Potvrdilo sa, že včasná prevencia, sociálne poradenstvo či krízové intervencie sú ekonomicky výhodnejšie ako riešenie následkov bezdomovectva. Ak by sme s ľuďmi bez domova nepracovali, náklady napríklad na ich liečbu či na zásahy polície by sa zvýšili v niektorých prípadoch až 12-krát.

Hlavné zistenia štúdie:

  • Najvyššiu úsporu dosahuje OZ Vagus v rizikovej skupine Samotár, kde návratnosť nákladov na 1 investované euro predstavuje výšku 12 eur 
  • Nedostupnosť zdravotnej starostlivosti vedie k násobne vyšším nákladom, než je cena prevencie.
  • Služby krízovej intervencie majú významný ekonomický rozmer u mladých ľudí 
  • Najnáročnejšie sú intervencie u týraných žien
  • Najhodnotnejšia služba OZ Vagus je ošetrovanie, ktoré eliminuje výjazdy sanitiek a zabraňuje vzniku a prehĺbeniu ťažších ochorení.
  • Ak by boli vhodne nastavené preventívne opatrenia, viacerí títo ľudia by nikdy nemuseli stratiť domov