25. 11. 2021 – Výzva na odstúpenie a nepredĺženie zmluvy Danubia Security s.r.o. a EKO – podnik verejnoprospešných služieb