program STREETWORK

výsledky programu STREETWORK za rok 2019

 

 

536 oslovených ľudí

  Počas roka sme opakovane pracovali s takýmto počtom ľudí bez domova v teréne.
         
 

389 kontaktných miest

  Počet, ktorý hovorí o všetkých aktívnych miestach terénnej sociálnej práce na území Bratislavy. 
         
 

3 533 vykonaných kontaktov

  Toľkokrát sme kontaktovali všetkých ľudí bez domova, s ktorými s me v teréne v kontakte. 
         
 

349 prijatých telefonátov
od občanov

  Počet telefonátov prijatých na našu LINKU na pomoc ľuďom bez domova. Každý podnet bol vybavený osobnou návštevou sociálnych pracovníkov alebo sprotredkovaním iného riešenia. 
         
 

30 krízových intervencií

  Dôvodom krízových intervencií bola náhla strata domova, umrznutie alebo podchladenie, nadmerné užitie alkoholu alebo závažný zdravotný stav. 
         
 

2 785 sociálno-poradenských
rozhovorov

  Počas poradenstva majú ľudia bez domova možnosť riešiť svoju sociálnu situáciu a využiť odbornú pomoc našich terénnych sociálnych pracovníkov.
         
 

616 poskytnutých dištančných 
sociálno-poradenských rozhovorov

   
         
 

26 ošetrení ľudí v teréne

  Dezinfekcia otvorených rán a menších poranení, pravidelné preväzy a  prvotná diagnostika.
         
 

33 rozdaných prikrývok a 183 kusov oblečenia

  Počas celého roka, ale hlavne v rámci  zimných mesiacov rozdávame ľuďom bez domova oblečenie, periny, spacie vaky, a pod.