SOS aplikácia & linka

0949/655 555


dištančné poradenstvo o možnej pomoci ľuďom bez domova pondelok - piatok od 9:00 do 12:00
výjazdy v rámci Bratislavy pondelok  - sobota od 17:00 do 21:00*

*výnimkou sú štátne sviatky a tiež dátumy, kedy sa nám z personálnych dôvodov výnimočne nepodarí službu pokryť


pred zavolaním na našu linku si prosím pozorne prečítajte podrobnosti o fungovaní SOS linky na pomoc ľuďom bez domova

 


Kedy by ste (ne)mali volať?

Zavolať by ste mali vždy, keď viete o človeku bez domova, ktorý je v núdzi a neviete ako mu pomôcť, pretože sa môže nachádzať v situácii ohrozujúcej jeho život. Aj vtedy ak nám chcete dať tip na miesto o ktorom viete, že sa na ňom zdržiavajú ľudia bez domova. 

Ľuďom nachádzajúcim sa mimo mesta Bratislava poskytujeme telefonické konzultácie, prípadne prepojenie na lokálnu organizáciu. 

Ak vidíte ležiaceho alebo akútne zdravotne ohrozeného človeka, vždy sa prosím najprv osobne presvedčte, či reaguje na vaše oslovenie, čí dýcha alebo dokáže pohnúť končatinami a podobne. Ak nie, tak prosím kontaktujte linku 155, kde vám poradia alebo priamo vyšlú sanitku. Náš krízový tím nedokáže nahradiť rýchlu lekársku službu (sanitku) v prípade akútneho ohrozenia zdravia. V prípade, že bolo potrebné privolať pomoc na linke 155, môžete nás následne kontaktovať a naši terénni sociálni pracovníci zvážia užitočnosť našej prítomnosti na mieste. 
 

Kedy SOS linka funguje?

Na miesto vieme vyraziť s našim tímom projektu STREETWORK iba v rámci Bratislavy a to celoročne od pondelka do soboty od 17:00 do 21:00.

Volať môžete aj mimo stanovenej doby a nechajte prosím odkaz so svojimi kontaktnými údajmi a informáciami, kde sa daný človek bez domova nachádza a pridajte prosím opis situácie. Na všetky hovory, ktoré prebehnú mimo doby prítomnosti terénneho krízového tímu v teréne spätne reagujeme. Váš telefonát alebo odkaz môže zachrániť život, najmä v zimných mesiacoch.
 

Ako SOS linka funguje?

Po prijatí telefonátu alebo vypočutí si vášho odkazu, kontaktujú naši terénni sociálni pracovníci projektu STREETWORK čo najskôr daného človeka bez domova alebo vás za účelom riešenia situácie. Na vami uvedené miesto vyrážame iba v prípade, ak tam daného človeka ešte dokážeme zastihnúť. Poskytujeme v teréne podľa potreby sociálne poradenstvo, základné ošetrenie, jedlo, odvoz do nocľahárne prípadne privolanie zdravotnej pomoci alebo polície a napojenie na ďalšie sociálne služby. Ak nemôže náš tím v teréne doraziť dostatočne včas, napr. z dôvodu, že riešia iný prípad, poskytneme vám informácie, ako máte v danom prípade postupovať.

VĎAKA VAŠIM TELEFONÁTOM ROČNE ZACHRÁNIME ŽIVOT DESIATKAM ĽUDÍ BEZ DOMOVA.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám doteraz zavolali a osud ľudí bez domova im nebol ľahostajný.