V nedávnom vyjadrení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zaznelo, že ľudia bez domova v Bratislave sú už premorení ochorením COVID-19, a teda očkovanie nepotrebujú. Čísla však hovoria niečo iné, a preto by sme radi na tieto slová reagovali.

V Bratislave žije približne 4000 ľudí bez domova. Za ostatné týždne sa podarilo nám a ostatným organizáciám pracujúcim s ľuďmi bez domova spoločne otestovať asi 1000 ľudí a zaznamenali sme niečo málo cez 200 prípadov ochorenia. Aj keby sme pripustili premorenie ako relevantný spôsob boja s vírusom, pri týchto číslach o ňom nemôžeme hovoriť.

Sme presvedčení, že ľudia bez domova by mali byť čím skôr zaradení do očkovacieho plánu proti COVID-19, pretože patria k najohrozenejším skupinám obyvateľstva. Našim cieľom je, aby sme boli schopní vytvoriť také podmienky, ktoré zaručia prístup ku vakcíne každému človeku, ktorý o ňu bude mať záujem. Je to v záujme ochrany zdravia ľudí bez domova, ale aj ochrany zdravia a života nás všetkých. Chápeme však aj to, že v čase kedy všetci túžime po vakcíne, aby sme mohli opäť žiť voľnejšie, môže byť pre niekoho otázne, prečo by mala byť nejaká skupina obyvateľstva uprednostnená. Dovolili sme si teda spísať pár, pre nás podstatných, bodov.

Vysoký vek a zlý zdravotný stav

Ľudia bez domova sú vo väčšine prípadov vo veku okolo 60 rokov. Na ulici sa však vek počíta inak. Vplyvom náročných životných podmienok fyzická kondícia častokrát zodpovedá omnoho vyšiemu veku. Mnohí z nich trpia závažnými chronickými ochoreniami, ktoré COVID-19 môže ešte prehĺbiť.

Izolácia a doliečenie

Ľudia bez domova sú neustále a opakovane vystavení riziku nákazy. V prípade, že človek bez domova dostane ochorenie COVID-19, jeho jedinou možnosťou izolovať sa a mať zároveň prístup k liekom je karanténne mestečko mesta Bratislava alebo červená zóna v nocľahárni DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia (hovoríme len o Bratislave). V týchto zariadeniach je k dispozícii zdravotnícky personál, ktorý poskytuje základné ošetrenie. Po ukončení 14-dňovej karantény sa však človek ocitá opäť na ulici. Organizmus je oslabený a ľudia pociťujú dlhodobé následky ochorenia, s ktorými sa musia vysporiadať bez pomoci. Mnohí z týchto ľudí nemajú zdravotné poistenie, a preto je im štátna zdravotná starostlivosť poskytnutá až pri stave v ohrození života.

Bude očkovanie komplikované?

Áno, očkovanie ľudí bez domova si vyžaduje špeciálny plán, ktorý bude rešpektovať ich možnosti a potreby. Ľudia, s ktorými pracujeme nemajú doklady, zdravotné poistenie, možnosť objednať sa na termín online ani telefonicky a dostaviť sa niekam na konkrétnu hodinu môže byť veľmi náročné. Zároveň, je tu prítomný strach z odmietania a neprimeraných reakcií okolia. Existuje však podobné riešenie ako pri domovoch sociálnych služieb, kde už očkovanie prebieha prostredníctvom mobilných očkovacích tímov. Rovnako môžeme čerpať zo skúsenosti z plošného testovania ľudí bez domova, ktoré prebieha v našich zariadeniach už niekoľko týždňov. Pri prvom testovaní v novembri organizácie v Bratislave zvládli pretestovať viac ako 600 ľudí priamo v miestach poskytovania našich sociálnych služieb. Máme skúsenosť s distribúciou informácií, koordinovaním celého procesu a vieme, že ľudia bez domova majú o testovanie opakovane záujem a rovnaký záujem majú aj o očkovanie proti ochoreniu COVID-19.

Zdravotné poistenie a dostupné vakcíny

Očkovanie nie je zahrnuté v skupine výkonov nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti. Znamená to, že ľudia s dlhom v zdravotnej poisťovni nebudú mať k vakcínam prístup. Považujeme za nevyhnutné uprednostniť v tomto prípade verejný záujem pred dlhmi a zabezpečiť dostupnosť vakcín aj ľuďom bez zdravotného poistenia, ktorých je medzi ľuďmi bez domova, podľa našich skúseností, nadpolovičná väčšina.

Opäť sa stalo, že ľudia bez domova sa ocitli bez povšimnutia. Na Slovensku hovoríme o približne 23 000 ľuďoch. My, ako organizácia sa z tejto situácie bez pomoci a koordinácie s Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky žiaľ nepohneme. Našim cieľom je dosiahnuť, aby mali ľudia z ohrozených skupín zabezpečený prístup k vakcíne a ochrane svojho zdravia, čo má v konečnom dôsledku vplyv aj na zdravie všetých obyvateľov Slovenska.