Podchladenie (hypotermia) je „chladnokrvný zabiják“. Nebezpečie spočíva v podceňovaní netypických príznakov v prostredí, kde nie je teplota prostredia výrazne znížená a tak sa na hypotermiu nemyslí. Príkladom môže byť osamotený starý človek, ktorý má zníženú pohyblivosť pre ochorenie kĺbov, znížený príjem potravy pre nechutenstvo a pre šetrenie na kúrení teplotu prostredia dlhodobe okolo 15-17° C. 

Definícia podchladenia

Podchladenie – hypotermia – je úraz spôsobený vplyvom chladného vonkajšieho prostredia pri ktorom klesá telesná teplota pod 35 °C. Počet postihnutých s podchladením sa zvyšuje. Dôvodom je vyšší počet sociálne slabších jedincov v mestách.

Diagnostika

Často sa mierna a stredná hypotermia prejavujú zavádzajúcimi príznakmi ako zmätenosťou, závratmi, dýchavicou. Príbuzní môžu pozorovať zmeny nálady, podráždenosť, zmeny úsudku, paradoxné vyzliekanie a obnažovanie. Poruchy reči a nekoordinované pohyby môžu imitovať cievnu príhodu, otravu alkoholom, sedatívami. Nadmerné užitie alkoholu, sedatív, akútne psychické ochorenia, väčšie úrazy a imobilizácia urýchľujú vznik hypotermie. 

Objektívne príznaky

Švajčiarska stupnica je pre laikov bez teplomera na určenie podľa jednoduchých prejavov: 1. pri vedomí s triaškou, 2. porucha vedomia bez triašky, 3. bezvedomie a dýcha, 4. bezvedomie a nedýcha, 5. smrť.

Diagnóza v kocke: zmeny nálady a správania, triaška,  strata koordinácie pohybov, poruchy vedomia

Základná prvá pomoc

Po prenesení do teplého prostredia vnútri odstrániť spotený, vlhký odev, zabaliť do suchého odevu vrátane hlavy a krku, termofólie, spacieho vaku, zvýšiť teplotu prostredia. Vo vonkajšom prostredí nevyzliekať z mokrého odevu, na mokré vrstvy pridať suché, zabaliť do termofólie, plastickej fólie, bublinkového obalu. Začať ohrievanie teplými obkladmi na krk, hrudník, slabiny a brucho (nie na končatiny). Pri použití fliaš s teplou vodou neprikladať priamo na kožu, ale cez vrstvu textilu. Postihnutí miernou hypotermiou: stačí brániť stratám a pomôcť zrýchleniu látkovej premeny, teplé nápoje bez kofeínu a alkoholu, potraviny s vysokým obsahom cukru (prednostne ovocný cukor = med, sušené ovocie, ale aj čokoláda). Postihnutí podľa švajčiarskej stupnice 2 a viac: nehýbať, znehybniť, osušiť, zabaliť, sledovať vedomie, dýchanie a známky života. Aktivovať tiesňovú linku 155/112.

Prvá pomoc v kocke: odstrániť vlhký odev, pasívne a aktívne ohrievanie, minimalizovať aktívne pohyby. 

Autor textu: Viliam Dobiáš, bývalý prezident Slovenského Červeného kríža a dlhoročný lekár