Partneri


 
     
Finančná podpora programov DOMEC, STREETWORK a INTEGRAČNÉHO PROGRAMU zameraného na bývanie a zamestnávanie ľudí bez domova.   Finančná podpora programu STREETWORK.
     

 

 


 

 
Finančná podpora programu Denného nízkoprahového centra DOMEC a programu STREETWORK.  

STREETWORK - Projekt alebo činnosť boli podporované mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves.

     

 

 

 

 
BRATISLAVA - NOVÉ MESTO   BRATISLAVA - RAČA
Finančná podpora programu STREETWORK a programov zamestnávania ľudí bez domova. Nákup medicínskeho materiálu, výdavky na materiál k projektu a nájomné za vozidlo slúžiace k projektu.   Finančná podpora programu STREETWORK.
     

 

 

 


 
BRATISLAVA - DÚBRAVKA
Finančná podpora programu STREETWORK
  Finančná podpora pre program DOMEC. Národný projekt "Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni".
     

 

 

 

 
Implementačná agentúra MPSVaR je partnerom programu STREETWORK prostredníctvom projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce a programu DOMEC v rámci projektu Budovanie odborných kapacít komunitnej úrovni.    Podpora projektu "STREETWORK, terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova".