Partneri


 


Dlhodobá strategická podpora OZ Vagus. Nadácia Slovenskej sporiteľne podporila Integračný program Vagusu aj formou schválenia projektu v grantovom programe #mamnato. 
 
Dlhodobá finančná podpora aktivít OZ Vagus vďaka zamestnancom Zurich Insurance Company Ltd. Slovensko.
 

 

 


 

 

Dlhodobá finančná podpora všetkých programov OZ Vagus prostredníctvom jednotlivých nadačných fondov.
 


Strategická podpora programu DOMEC.

 

 

   

 

 

Jedna z najväčších IT spoločností na Slovensku namiesto vianočných darčekov finančne podporila Integračný program MEDZIMIESTO
 


Berlin Brands Group a.s je partnerom vybavenia bytov a bytových izieb v Integračnom programe OZ Vagus. 

 

 

   

 

 

Nadácia Volkswagen je partnerom vzdelávania zamestnancov OZ Vagus a Vagus Akadémie, ktorá je určená študentom magisterského štúdia v rámci absolvovania odbornej platenej stáže.

Nadácia Volkswagen darovala automobil VW Caravelle do programu sociálnej terénnej práce STREETWORK s ľudmi bez domova. 
 


Finančná podpora prostredníctvom projektu COVID-19 GRANT na zmiernenie dopadu pandémie.

Swiss RE Foundation a OZ Vagus uzatvorili v roku 2021 partnerstvo v rámci projektu Charity of the Year, prostredníctvom ktorého podporujú činnosť programov zameraných na podporu a pomoc ľuďom bez domova. 

 

 

   

 

 

Viacnásobná podpora OZ Vagus v oblasti rekonštrukcie a prevádzky v jednotlivých programoch.
 
Dlhodobá a strategická podpora OZ Vagus. Hlavný partner OZ Vagus v oblasti pohonných hmôt.
 

 

   

 

 

Finančná podpora rekonštrukcie strechy DOMCA. Taktiež dlhodobá podpora činnosti a programov OZ Vagus.
 
Hlavný partner OZ Vagus v oblasti komunikácie.
 

 

   

 


 

Finančná podpora rekonštrukcie strechy DOMCA a programov OZ Vagus.
 
Finančná podpora rekonštrukcie strechy DOMCA a programov OZ Vagus.
 

 

   

 

 

Nadácia ESET podporila program nízkoprahového denného centra DOMEC.
   
Dlhodobá finančná podpora všetkých programov OZ Vagus.
 

 

   

 

 

Hlavný partner OZ Vagus v oblasti servisu a údržby vozidiel.

 

Finančná podpora programu STREETWORK.


 

   

 

Testovaie covid  

PCR testy pre zamestnancov a zamestnankyne Vagusu zdarma

 

Dlhodobá finančná podpora pre sociálnu poradňu v programu DOMEC prostredníctvom darcovského programu v Nadácii Pontis.


 

   

 

 

ITB Development podporilo podujatie Noc vonku 2020 a 2021.

 

Potravinová podpora jedálne v dennom nízkoprahovom centre DOMEC.

 


 

 

 


 

 
Spoločnosť Softpoint s.r.o. svojim finančným darom podpora služby pre ľudí bez domova v terénnej sociálnej práci STREETWORK.  

Firma BROWN&CO s.r.o. sa rozhodla podporiť programy Vagusu sumou z predaja fľaše sirupov označených ako "Vagus Edition". 

 


 

 

 


 

 

Dlhodobá materiálna podpora ľudí bez domova prostredníctvom oblečenia a obuvi, ktoré distribuuje program DOMEC.

 

 


Nadácia SPP podporila mimoriadne schváleným projektom zabezpečenie ochranných pomôcť pre OZ Vagus počas pandémie koronavírusu a podporila pracovnú rehabilitáciu integračného programu MEDZIMIESTO.

 


 

 

 


 

 

Pravidelná podpora OZ Vagus formou darovania vitamínov, respirátorov, šatstva, minerálnych vôd a financovanie pravidelnej mesačnej dodávky mäsových výrobkov do DOMCA.
 
Podpora chodu nízkoprahového denného centra DOMEC.
 

 

   

 

 

Finančná podpora programu STREETWORK - terénna sociálna práca a dobrovoľníctvo pre program DOMEC - nízkoprahové denné centrum.
 
 
Podpora víkendového chodu nízkoprahového denného centra DOMEC.
 

 

   

  
   

PS Stavby darovali materiál na rekonštrukciu nízkoprahového denného centra DOMEC.