Partneri


 

Dlhodobá strategická podpora OZ Vagus. Nadácia Slovenskej sporiteľne podporila Integračný program Vagusu aj formou schválenia projektu v grantovom programe #mamnato.    Dlhodobá finančná podpora aktivít OZ Vagus vďaka zamestnancom Zurich Insurance Company Ltd. Slovensko.
 

 

 


 

 

Dlhodobá finančná podpora všetkých programov OZ Vagus prostredníctvom jednotlivých nadačných fondov.
 


Strategická podpora programu DOMEC.

 

 

   

 


 
 
Hlavný partner OZ Vagus v oblasti komunikácie.  


Berlin Brands Group a.s je partnerom vybavenia bytov a bytových izieb v Integračnom programe OZ Vagus. 

 

 

   

 

 

Nadácia Volkswagen je partnerom vzdelávania zamestnancov OZ Vagus a Vagus akadémie, ktorá je určená študentom magisterského štúdia v rámci absolvovania odbornej platenej stáže.

Nadácia Volkswagen darovala automobil VW Caravelle do programu sociálnej terénnej práce STREETWORK s ľudmi bez domova. 
 


Finančná podpora prostredníctvom projektu COVID-19 GRANT na zmiernenie dopadu pandémie.

Swiss RE Foundation a OZ Vagus uzatvorili v roku 2021 partnerstvo v rámci projektu Charity of the Year, prostredníctvom ktorého podporujú činnosť programov zameraných na podporu a pomoc ľuďom bez domova. 

 

 

   

 

 

Viacnásobná podpora OZ Vagus v oblasti rekonštrukcie a prevádzky v jednotlivých programoch.
 
Dlhodobá a strategická podpora OZ Vagus. Hlavný partner OZ Vagus v oblasti pohonných hmôt.
 

 

   

 

 

Finančná podpora rekonštrukcie strechy DOMCA. Taktiež dlhodobá podpora činnosti a programov OZ Vagus.
 
Hlavný partner OZ Vagus v oblasti komunikácie.
 

 

   

 

 

Finančná podpora rekonštrukcie strechy DOMCA a programov OZ Vagus.
 
Finančná podpora rekonštrukcie strechy DOMCA a programov OZ Vagus.
 

 

   

 

 

Nadácia ESET podporila program nízkoprahového denného centra DOMEC.
   
Dlhodobá finančná podpora všetkých programov OZ Vagus.
 

 

   

 

 


Hlavný partner OZ Vagus v oblasti servisu a údržby vozidiel.

 


Finančná podpora programu STREETWORK.


 

   

 

BRIMO  

BRIMO darovalo OZ Vagus brandovaný promostan, ako materiálnu podporu fundraisingových eventov.
 


Dlhodobá finančná podpora pre sociálnu poradňu v programu DOMEC prostredníctvom darcovského programu v Nadácii Pontis.


 

   

 

 

ITB Development podporilo podujatie Noc vonku 2020.

  Spoločnosť Makers podporila finančným darom chod a prevádzku nízkoprahového denného centra DOMEC.

 


 

 

 


 

 
Spoločnosť Softpoint s.r.o. svojim finančným darom podpora služby pre ľudí bez domova v terénnej sociálnej práci STREETWORK.  

Firma BROWN&CO s.r.o. sa rozhodla podporiť programy Vagusu sumou z predaja fľaše sirupov označených ako "Vagus Edition". 

 


 

 

 


 

 


Spoločnosť Tunguska sa rozhodla podporiť finančným darom chod a víkendovú prevádzku Nízkoprahového denného centra DOMEC pre ľudí bez domova.

 


Nadácia SPP podporila mimoriadne schváleným projektom zabezpečenie ochranných pomôcť pre OZ Vagus počas pandémie koronavírusu.

 


 

 

 


 

 

Pravidelná podpora OZ Vagus formou darovania vitamínov, respirátorov, šatstva, minerálnych vôd a financovanie pravidelnej mesačnej dodávky mäsových výrobkov do Domca.
 
Podpora chodu nízkoprahového denného centra DOMEC.
 

 

   

 

 
Potravinová podpora jedálne v dennom nízkoprahovom centre DOMEC.
 
  Podpora víkendového chodu nízkoprahového denného centra DOMEC.
 

 

   

  
   
PS Stavby darovali materiál na rekonštrukciu nízkoprahového denného centra DOMEC.