Partneri


 

Dlhodobá strategická podpora OZ Vagus. Nadácia Slovenskej sporiteľne podporila Integračný program Vagusu aj formou schválenia projektu v grantovom programe #mamnato.    Dlhodobá finančná podpora aktivít OZ Vagus vďaka zamestnancom Zurich Insurance Company Ltd. Slovensko.
 

 

 


 

 
Dlhodobá finančná podpora všetkých programov OZ Vagus prostredníctvom jednotlivých nadačných fondov.   Strategická podpora programu DOMEC.
 

 

   

 


 
 
Hlavný partner OZ Vagus v oblasti komunikácie.   Nadácia Volkswagen je partnerom vzdelávania zamestnancov OZ Vagus a Vagus akadémie, ktorá je určená študentom magisterského štúdia v rámci absolvovania odbornej platenej stáže.

Nadácia Volkswagen darovala automobil VW Caravelle do programu sociálnej terénnej práce Streetwork s ľudmi bez domova. 
 

 

   

 

 

Finančná podpora prostredníctvom projektu COVID-19 GRANT na zmiernenie dopadu pandémie.
 
Viacnásobná podpora OZ Vagus v oblasti rekonštrukcie a prevádzky v jednotlivých programoch.
 

 

   

 

 
Dlhodobá a strategická podpora OZ Vagus. Hlavný partner OZ Vagus v oblasti pohonných hmôt.   Finančná podpora rekonštrukcie strechy DOMCA. Taktiež dlhodobá podpora činnosti a programov OZ Vagus.
 

 

   

 

 

Hlavný partner OZ Vagus v oblasti komunikácie.
 
Finančná podpora rekonštrukcie strechy DOMCA a programov OZ Vagus.
 

 

   

 

 
Finančná podpora rekonštrukcie strechy DOMCA a programov OZ Vagus.   Nadácia ESET podporila program nízkoprahového denného centra DOMEC.
 

 

   

 

 

Dlhodobá finančná podpora všetkých programov OZ Vagus.
   
Hlavný partner OZ Vagus v oblasti servisu a údržby vozidiel.
 

 

   

 

  BRIMO

Finančná podpora programu STREETWORK.
 
BRIMO darovalo OZ Vagus brandovaný promostan, ako materiálnu podporu fundraisingových eventov.

 

   

 

 
Dlhodobá finančná podpora pre sociálnu poradňu v programu DOMEC prostredníctvom darcovského programu v Nadácii Pontis.   Ďakujeme www.ambrela.care za 250 ks darovaných rúšok do Domca.

 

   

 

 

ITB Development podporilo podujatie Noc vonku 2020.

  Spoločnosť Makers podporila finančným darom chod a prevádzku nízkoprahového denného centra Domec.