O nás

Sociálny poradca/kyňa v Integračnom centre OZ VAGUS

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

Primárna náplň práce Integračného centra
- sociálna práca s malým počtom ľudí zameraná na kvalitu;
- pravidelné a dlhodobé špecializované poradenstvo; 
- spolupráca pri vedení integračných skupín;
- koordinácia projektov zamestnávania ľudí bez domova;
- vyhľadávanie a výber klientov do integračného programu; 
- vedenie nevyhnutnej administratívy – pracovnej dokumentácie;
- pravidelná účasť na vzdelávaní, skupinovej a individuálnej supervízii;
- pravidelná účasť na poradách zamestnancov;

Housing Cverna
- pravidelné a dlhodobé špecializované poradenstvo s klientami v projekte bývania;
- navrhovanie spôsobov riešenia sociálnej situácie klienta;
- vyhľadávanie a výber klientov do integračného programu; 

Vytváranie a nastavovanie aktivít Integračného centra
- možnosť podielať sa na rozvíjaní a transformácii služieb; 
- zisťovanie a mapovanie potrieb klientov v oblasti sociálnych služieb;
- nastavovanie a cielenie spoločných skupín (pracovné, podporné...);
- nastavenie systému pracovnej terapie;
- vyhodnocovanie efektivity zrealizovaných odborných činností a aktivít integračného; programu z hľadiska napĺňania ich cieľov a potrieb klientov;

Zamestnanecké výhody, benefity

- Práca v rozvíjajúcej sa organizácii s moderným a profesionálnym prístupom;
- Intenzívna podpora v procese zaúčania sa;
- Vzdelávanie v rôznych oblastiach týkajúcich sa nie len náplne práce;
- Pravidelná supervízia, porady a lektorovaný teambuilding;
- Spolupráca s expertmi v rôznych oblastiach;
- Priateľský kolektív a partnerský prístup;
- Pravidelné mesačné "Firemné raňajky" a mini teambuildingy celého tímu;
- Možnosť požičať si vozidlo na súkromné účely;
- Možnosť dlhodobej spolupráce;

Za podstatnú výhodu považujeme fakt, že prostredníctvom našich projektov ponúkame odbornú pomoc konkrétnym ľuďom s pozitívnym výsledkom. A to je pre nás dôležitá motivácia, vďaka ktorej vidíme vo svojej práci zmysel.

Informácie o výberovom konaní

Prosíme Vás o zaslanie životopisu a motivačného listu na adresu - alexandra.karova@vagus.sk .
Vybraných uchádzačov pozveme na osobný pohovor a po zvážení si všetkých kandidátov Vám dáme odpoveď na otázku či sme prijali práve Vás :)
Uchádzači, ktorí nepriložia k životopisu aj motivačný list, budú automaticky vyradení z výberu.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 11.2.2019 

Požiadavky na zamestnanca

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

sociálna práca, psychológia,

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1) alebo Nemecký jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Windows - pokročilý

Vodičský preukaz B

Počet rokov praxe

3

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Pracovné zručnosti:
- Odborné skúsenosti v sociálnej práci
- Skúsenosti s cielovou skupinou ľudí bez domova 
- Skúsenosti z neziskového sektora 

Osobnostné predpoklady:
- Spoľahlivosť, zodpovednosť a samostatnosť
- Odolnosť voči stresu
- Tímový hráč
- Chuť učiť sa nové veci

Kontaktná osoba: Ing. Alexandra Kárová, alexandra.karova@vagus.sk

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)v znení neskorších predpisov.