Do aktivít v Domci sa môžeš zapojiť aj ty. Či už formou dobrovoľníctva, alebo vzdelávaním. Príď sa s ľuďmi bez domova podeliť o svoje zručnosti, vedomosti a nápady. Pre inšpiráciu si prečítaj akým aktivitám sme sa venovali doposiaľ:

Dobrovoľnícke varenia v Domci

Súčasťou prevádzky denného centra DOMEC je výdaj obedov. S cieľom zlepšenia kvality podávanej stravy v dennom centre sme sa rozhodli zapojiť dobrovoľníkov do prípravy obedov. Pravidelne k nám chodia jednotlivci aj pracovné tímy pripraviť pre ľudí bez domova obed, ktorý priamo ľuďom bez domova vydajú. Sme radi, ak môžeme s ľuďmi, ktorí chcú pomôcť, stráviť deň a priblížiť tak problematiku ľudí bez domova v priamo v dennom centre. 

Zbierka TESCO

Zbierky Tesco sme sa zúčastnili po tretíkrát v dňoch 21. až 23.novembra. Tento rok sme mali opäť príležitosť vyzbierať potraviny a drogériu v Tesco Extra v Lamači. Počas troch dní sa nám podarilo vyzbierať potraviny a drogériu na veľkú časť nasledujúceho roka. 

Očkovanie

Ľudia bez domova sú vystavení infekčným ochoreniam vo zvýšenej miere. V spolupráci s OZ Equita sme ponúkli ľuďom bez domova možnosť zaočkovať sa proti chrípke a žltačke typu A, B už po druhýkrát. Možnosť zaočkovať sa tento rok využilo 20 ľudí bez domova a veríme, že osvetou bude v ďalších rokoch ich počet narastať. Očkovanie bráni šíreniu infekčných ochorení a skvalitňuje život ľudí bez domova.

Kaderníčka v Domci

Ľudia bez domova nemajú možnosť zájsť si ku kaderníkovi. V spolupráci s jednou dobrovoľníčkou kaderníčkou sme jeden deň pre ľudí bez domova vytvorili možnosť zadarmo sa dať ostrihať podľa želania priamo v našom dennom centre. Túto možnosť využilo 20 ľudí bez domova, ktorí navštevujú naše denné centrum. Medzi nimi boli aj muži, aj ženy. Na konci dňa sa ľudia tešili z nových účesov.

Dramaterapia

Počas letných mesiacov pre ľudí bez domova zabezpečoval študent herectva zážitkové umenie pri ktorých sa využívali prvky dramaterapie. Prostredníctvom dramaterapie sa v ľuďoch rozvíja to, čo je možné rozvinúť, ľudia bez domova si tak precvičovali životné a sociálne zručnosti v bezpečnom prostredí pod vedením mentora. Ľudia bez domova si mohli tak vyskúšať rôzne role, ktoré v živote človek zastáva, uvoľniť sa, zasmiať sa a stráviť čas tvorivo. 

Gesalt terapie

V rámci roka 2019 mali ľudia bez domova možnosť, ktorí navštevujú naše denné centrum, stretnúť sa s gestalt terapeutom, s ktorým môžu preberať náročné životné situácie, problémy, ktoré nezvládajú sami. O gestalt terapii hovoríme ako o metóde osobného rastu prostredníctvom sebapoznania. To presne ponúka terapeut ľuďom bez domova, ktorí sa rozhodnú pre gestalt terapiu. Terapiu vedie terapeut s príslušným vzdelaním a vykonáva ju ako dobrovoľnícku činnosť. 

Mikuláš v Domci

6.12.2019 sme pre ľudí bez domova v spolupráci s dobrovoľníkmi pripravili mikulášsky deň priamo v našom dennom centre. Otvorený sme boli pre všetkých ľudí bez domova. V rámci mikulášskeho dňa si ľudia mohli zahrať hry na X-boxe, poobede bol pre nich pripravený koncert. Dobrovoľníci zabezpečili všetko jedlo, ktoré následne bolo rozdávané v rámci nášho denného centra. Takýmto programom sme sa snažili ľuďom bez domova spraviť výnimočný deň plný programu, smiechu a oddychu. 

Vianočné pečenie

Prostredníctvom Tesco zbierky sme vyzbierali množstvo trvanlivých potravín, ktoré sme následne využili pri pečení koláčov a medovníčkov do vianočných balíčkov pre ľudí bez domova, ktoré sme rozdávali pred vianočnými sviatkami. 

Vianoce v Domci

Aj v rámci roka 2019 sme ľuďom bez domova v našom dennom centre pripravili štedrý obed. Vianočné sviatky sú symbolom pokoja a počas týchto najkrajších sviatkov roka sme chceli vyjadriť úctu ľuďom bez domova. Dňa 23.12.2019 sme nachystali v spolupráci s dobrovoľníkmi obed pre 60 ľudí bez domova, deň plný aktivít, živej hudby a vianočného filmu. V rámci tohto dňa sme mali špeciálnu návštevu v dennom centre a to váženú pani prezidentku Zuzanu Čaputovú. Ľuďom bez domova vyjadrila spolupratričnosť krásnym príhovorom a následne ľudí bez domova obslužila vianočnou kapustnicou.

Rok 2019 bol špeciálny v tom, že sme sa rozhodli otvoriť denné centrum pre ľudí bez domova aj počas štedrého dňa, kedy centrum navštívili ďalší ľudia bez domova a mali tak možnosť vychutnať si vianočnú atmosféru priamo v centre. Dobrovoľníčka a dobrovoľník u nás pripravili najchutnejšie halászlé, ktoré si ľudia bez domova dlho pochvaľovali. V spolupráci s nadáciou SPP, Volkswagen a individuálnymi darcami sme vytvorili vianočné balíčky pre ľudí bez domova, ktorými následne boli obdarovaní.