Ďakujeme ,
že s nami ukončujete bezdomovectvo
v Bratislave.

Stačí spraviť už len posledný krok.
Použite nasledujúce údaje pre
zaslanie daru €/

Nezabudnite vložiť správny variabilný symbol. Ďakujeme.

  • IBAN:
  • Konštantný symbol: 0308
  • Variabilný symbol: