Finančná zbierka na potraviny


VÝDAJ STRAVY V DOMCI OHROZENÝ

Do nášho denného centra príde denne okolo 100 ľudí. Okrem možnosti osprchovať sa či získať čisté oblečenie pre nich denne pripravujeme raňajky, teplý obed a olovrant. Stúpajúce ceny však zasiahli aj nás a hrozí, že budeme musieť výdaj jedla radikálne obmedziť.

Domec je jediná kamenná prevádzka otvorená pre ľudí bez domova aj cez víkendy. Práve počas nich sú služby pre našich klientov a klientky v meste obmedzené.

Trvanlivé potraviny či balenú vodu poskytuje ľuďom bez domova aj náš terénny tím. Títo ľudia žijú často v odľahlých častiach mesta, alebo im zdravotný stav nedovoľuje využívať služby v meste.

Preto vás prosíme o pomoc. Aby sme nemuseli zavrieť našu jedáleň počas víkendov a náš terénny tím mohol distribuovať pomoc rovnako ako doteraz, potrebujeme vašu finančnú pomoc na nákup jedla.

Váš dar pomôže udržať výdaj stravy pre stovky ľudí bez domova.
Darujte teraz na https://bit.ly/jedlo-pre-ludi-bez-domova

Ďakujeme