program DOMEC

Ako a prečo DOMEC funguje?

DOMEC - denné nízkoprahové centrum pre ľudí bez domova bolo otvorené v priebehu decembra 2013 v centre Bratislavy na Mýtnej ulici č. 33 na základe prenájmu budovy pre OZ Vagus od Hl. mesta SR Bratislava. OZ Vagus sa na oplátku zaviazalo rekonštruovať dlhodobo zanedbaný objekt a prevádzkovať v ňom nové služby pre ľudí bez domova. Realizácia tohto programu je jedným z prelomových riešení v systéme služieb pre ľudí bez domova na území Bratislavy. Práve prepojením nášho prvého programu STREETWORK (terénna sociálna práca), DOMEC a kaviarne DOBRE&DOBRÉ (momentálne zatvorené) sa nám podarilo vybudovať príklad dobrej praxe riešenia problematiky ľudí bez domova v Bratislave.

Program DOMEC je jedným z kľúčových programov zameraných na riešenie situácie ľudí bez domova. Naše riešenie nie je v zahraničí ničím výnimočným. V hlavných mestách európskych štátov sú denné centrá štandardom. Sú súčasťou základných služieb pre ľudí bez domova. Medzi tieto služby patrí aj terénna sociálna práca, nocľahárne a útulky. Tieto tri základné služby umožňujú ľuďom bez domova spraviť prvý krok z ulice. Prvý krok smerom k práci, ubytovaniu a oddlženiu.

Približne 4 000 ľudí bez domova na území mesta Bratislava nemá počas dňa možnosť nájsť skoro žiadnu formu odbornej pomoci. Často je ich jedinou možnosťou pretrpieť ďalší deň bez strechy nad hlavou. Väčšina z nich nemá osobné doklady a prišli teda aj možnosť zamestnať sa, majú podlomené zdravie, trpia hladom a mnohí prišli o pocit vlastnej hodnoty. Tieto a mnohé iné problémy odstraňuje náš program DOMEC . Ľudia bez domova dostanú možnosť stráviť svoj deň zmysluplne. Našou hlavnou myšlienkou je vrátiť ľuďom bez domova odhodlanie, sebadôveru a energiu pre riešenie svojej situácie.

Od otvorenia nás navštívilo približne 2 200 ľudí, ktorí v rámci jedného roka využijú naše služby prostredníctvom 16 000 vstupov do nášho DOMCA.


Kedy je DOMEC otvorený?

DOMEC je pre ľudí bez domova otvorený počas pracovného týždňa od 9:00 do 16:00. Výnimku tvorí utorok, kedy je DOMEC otvorený od 13:00 do 15:00. V tento deň sa sociálni pracovníci ešte intenzívnejšie venujú jednotlivým prípadom a navštevujú spolu s ľuďmi bez domova rôzne inštitúcie, ambulancie a úrady. 


Základné potreby ako štart pre zmenu

DOMEC pracuje na princípoch postupnej a odbornej sociálnej práce s ľuďmi bez domova. V prvom rade si musia ľudia bez domova uspokojiť základné životné potreby (jedlo, teplo, zdravie a pod.) a až následne môžu začať prostredníctvom nášho odborného sociálneho poradenstva pracovať na riešení svojej sociálnej situácie.

Kto z nás dokáže ísť do práce ak je hladný, chorý, nevyspatý alebo v špinavom oblečení? 
Vychádzame z toho, že ak ľuďom poskytneme možnosť mať uspokojené základné životné potreby, až potom môžeme spoločne pracovať na tom, aby spravili prvý krok k práci a ubytovaniu. 


Integračný program a zamestnávanie

Našim konečným a najťažším cieľom je poskytnúť ľuďom bez domova možnosť pracovať a zo svojho príjmu si hradiť ubytovanie a splatiť si svoje dlhy. Pre splnenie tohto cieľu prevádzkujeme v DOMCI dlhodobý integračný program, ktorý zahŕňa množstvo podporných aktivít, vzdelávania a odbornej pomoci.

V rámci integračného programu sme v minulosti poskytovali ľuďom bez domova zamestnanie pri údržbe verejných priestranstiev alebo dlhodobé pracovné miesta v našej kaviarni DOBRE&DOBRÉ, prípadne sprostredkujeme pracovné príležitosti u bežných zamestnávateľov.


Prepojenie Streetworku a našich ostatných programov

STREETWORK je priamo prepojený s našim programom DOMEC. Terénni sociálni pracovníci kontaktujú ľudí bez domova v teréne a motivujú ich na návštevu nášho DOMCA, kde sa im venujú sociálni pracovníci s cieľom opätovnej integrácie do spoločnosti.  Práve v DOMCI v minulosti prebiehal integračný program spojený so zamestnávaním alebo poskytnutím chráneného zamestnania v našej kaviarni DOBRE&DOBRÉ.