2% z dane


Postup pre poukázanie 1 %* pre právnické osoby v roku 2022

Od roku 2018 musíte ako právnická osoba komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Asignovať 2% z dane teda dokážete len priamo v elektronickom systéme.

Elektronický formulár na podanie nájdete na tomto linku

Ak si chcete pozrieť ako vyzerajú tlačivá v pdf, na týchto linkoch nájdete formulár a potvrdenie o podaní daňového priznania:

VZOR Daňového priznania PO

Potvrdenie o podani DP k dani z prijmov PO - STIAHNUŤ TU

1) Vypočítajte si Vaše 1 %* z dane z príjmov právnickej osoby za rok 2021 – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa (OZ Vagus), poukázať môžete aj menej ako 1% , musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa. 


2) V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 %* z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť 

Obchodné meno alebo názov OZ Vagus
Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo Račianska 78, 831 02 Bratislava
Právna forma občianske združenie
IČO 421 859 71


Ak nám chcete dať vedieť, že ste nám Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (my uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu).

3) Riadne vyplnené daňové priznanie (doručte v lehote alebo zašlite poštou na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4) Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.
 

Dôležité poznámky


a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022  NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.


b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022  DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).


- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1% z dane žiadne iné tlačivá
- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje sprava. 


Máte otázky? Radi Vám ich zodpovieme a poradíme na telefónnom čísle 0902/762 979 alebo e-mailom na alexandra.brselova@vagus.sk.

.