2% z daní


Postup pre poukázanie 1 %* pre právnické osoby v roku 2018

1) Vypočítajte si Vaše 1 %* z dane z príjmov právnickej osoby za rok 2018 – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa (OZ Vagus), poukázať môžete aj menej ako 1% , musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa. 


2) V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 %* z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť (alebo si stiahnite predvyplnené interaktívne tlačivo TU):

Obchodné meno alebo názov OZ Vagus
Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo Račianska 78, 831 02 Bratislava
Právna forma občianske združenie
IČO 421 859 71


Ak nám chcete dať vedieť, že ste nám Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (my uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu).

3) Riadne vyplnené daňové priznanie (indoručte v lehote alebo zašlite poštou (štandardne do 30.3.2019) na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4) Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.
 

Poznámky


a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019)  NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba  1 % z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane - VYPLNÍ v časti VI. kolónku 4.  

b) Ak právnická osoba DAROVALA v roku 2017 (a aj počas roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania) dar na verejnoprospešné účely vo výške minimálne 0,5% z dane, tak môže poukázať celé 2% z dane - VYPLNÍ v časti VI. kolónku 3.


- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1% z dane žiadne iné tlačivá
- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zprava. 


Máte otázky? Radi Vám ich zodpovieme a poradíme na telefónnom čísle 0902/762 979‬‬ alebo e-mailom na marta.seborova@vagus.sk.