O nás

1) Terénny pracovník/čka v projekte Streetwork

Miesto práce: Mýtna 33, Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: 1.4.2018
Ponúkaný plat (brutto): 850,00 €

stiahnite si oznámenie o výberovom konaní TU

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Projekt Streetwork odborne pracuje s ľuďmi bez domova v teréne na celom území mesta Bratislavy. V rámci projektu navštevujeme ľudí priamo v prostredí, v ktorom žijú a poskytujeme odborné sociálne služby. Mnohí naši klienti a klientky nemajú možnosť využiť “kamenné sociálne služby“, či už z dôvodu nedostatku informácií, nedôvery k inštitúciám alebo iných bariér. 

Naši terénni sociálni pracovníci a pracovníčky sú často prví, ktorí človeka bez domova vyhľadajú, oslovia a prejavia reálny záujem o jeho život a potreby. Nezostávame len pri prvom kontakte, s klientmi a klientkami systematicky a odborne pracujeme. Ich jednotlivé potreby riešime aj v rámci individuálnych sociálnych asistencií. Našim cieľom je mapovať mesto Bratislava, pravidelne navštevovať obývané lokality ľuďmi bez domova, spoznať špecifické potreby našich klientov a klientiek, znižovať riziká, ktoré život na ulici prináša a poskytovať odbornú pomoc s cieľom zlepšenia sociálnej situácie prostredníctvom sociálneho poradenstva.

Jedná sa o dynamickú, intenzívnu a kontaktnú sociálnu prácu v teréne. Terén navštevujeme 6x do týždňa v rámci večerného streetworku (17.00-22.00), kedy v Bratislave nefungujú takmer žiadne iné služby pre našich klientov a klientky a 3x do týždňa počas dňa (9.00-14.00). Na jedného zamestnanca to predstavuje 2 večerné a 1 dennú službu v teréne rámci týždňa. Zvyšok času venujeme vedeniu a stratégii riešenia konkrétnych sociálnych prípadov a potrebnej administratíve.

Prácu v teréne vykonávame vždy vo dvojici. Poskytujeme služby ako sociálne poradenstvo, základné ošetrenie, v krízových prípadoch transport či ošatenie, sieťovanie na dostupné služby a sociálnym asistenciám. Ostatok času venujeme potrebnej administratíve, riešeniu individuálnych klientských prípadov a stratégií postupovania. Samozrejmosťou je tímová porada na týždennej báze a mesačná tímová supervízia.

Zamestnanecké výhody, benefity

Trvalý pracovný pomer v etablovanej a oceňovanej organizácii, ktorá dlhodobo a efektívne pomáha ľuďom bez domova. Spolupráca v otvorenom, príjemnom a priateľskom kolektíve a pod konštruktívnym vedením. Možnosť odborného a kariérneho rastu na základe proaktívneho a zodpovedného prístupu v kombinácii s možnosťou ovplyvňovať chod organizácie a byť súčasťou vedenia. 

Výhodou sú priebežné a certifikované vzdelávania v danom odbore a v špecifických zručnostiach. Individuálny mentor/ka pre “zabehnutie sa v práci“ aj priamo v teréne, ako aj mesačná skupinová supervízia, možnosť individuálnej supervízie a pravidelný lektorovaný teambuilding. 

Za podstanú výhodu považujeme fakt, že prostredníctvom nášho projektu Streetworku ponúkame odbornú pomoc konkrétnym ľuďom s pozitívnym výsledkom. A to je pre nás dôležitá motivácia, vďaka ktorej vidíme vo svojej práci zmysel.

Informácie o výberovom konaní

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu zašlite svoj životopis spolu s motivačným listom v rozsahu A4 na adresu: katarina.rosova@vagus.sk

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - základy
Microsoft Word - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Predpokladom terénneho pracovníka/čky je porozumenie cieľovej skupine, sociálnej situácii, psychologickým procesom v človeku a znalosť odborných postupov v procese sociálnej zmeny, komunikačné zručnosti, aktívne ovládanie komunikačného prístupu motivačných rozhovorov. Potrebnou výbavou terénneho pracovníka/čky je schopnosť pracovať v tíme, kooperácia v rámci dvojice a tímu, zodpovedný prístup k zvereným úlohám. Ochota na sebe pracovať je pre nás samozrejmosťou, rovnako otvorenosť a kreativita pre hľadanie inovatívnych postupov a nových možností v rámci práce s daným klientom alebo klientkou.
Výhodou je viacročná prax s marginalizovanou skupinou v teréne či skúsenosti v oblasti ošetrovania.

 

2) Sociálny poradca/poradkyňa v integračnom programe projektu DOMEC

Miesto práce: Mýtna 33, Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: 1.3.2018
Ponúkaný plat (brutto): 850,00 €

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • sociálna práca s malým počtom ľudí bez domova v integračnom programe centra DOMEC zameraná na kvalitu
 • pravidelné a dlhodobé špecializované poradenstvo s klientmi integračného programu
 • spolupráca s kaviarňou DOBRE&DOBRÉ, ktorá je ďalším projektom OZ VAGUS) a zameriava sa na zamestnávanie ľudí na ceste z ulice
 • spoluvytváranie a realizácia na domáce pomery jedinečného projektu Housing first, ktorý spúšťame 3/18
 • spolupráca pri vedení integračných skupín
 • čiastočná koordinácia iných projektov zamestnávania ľudí bez domova
 • čiastočné zabezpečenie prevádzky denného centra DOMEC
 • zisťovanie a mapovanie potrieb klientov integračného programu v oblasti sociálnych služieb, navrhovanie spôsobov riešenia sociálnej situácie klienta
 • vyhľadávanie a výber klientov do integračného programu 
 • realizácia odborných činností a iných činností v integračnom programe 
 • vedenie evidencie o odborných činnostiach, iných činnostiach a aktivitách integračného programu
 • vedenie nevyhnutnej administratívy – pracovnej dokumentácie (výkazy práce a pod.)
 • vyhodnocovanie efektivity zrealizovaných odborných činností, iných činností a aktivít integračného programu z hľadiska napĺňania ich cieľov a potrieb klientov
 • pravidelná účasť na vzdelávaní, skupinovej a individuálnej supervízii
 • pravidelná účasť na poradách zamestnancov OZ VAGUS v projekte DOMEC
 • výkon iných (doplnkových) činností, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb Denného centra DOMEC

Zamestnanecké výhody, benefity

 • vzdelávanie v rôznych oblastiach týkajúcich sa práce
 • pravidelná supervízia, porady a lektorovaný teambuilding
 • pravidelná podpora od nadriadeného smerujúca k rozvoju
 • možnosť navštevovania anglických kurzov
 • možnosť dlhodobej spolupráce
 • práca v organizácii s odborným a komplexným prístupom
 • možný osobnostný rozvoj
 • priestor pre kreativitu


Informácie o výberovom konaní

Štrukturovaný životopis spolu s motivačným listom posielajte do 2.2.2018 na e-mail: petra.kollarova@vagus.sk

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 12.2.2018.

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

Sociálna práca

Počet rokov praxe

2

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Word - základy
Microsoft Excel - základy

Vodičský preukaz

A

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • komunikatívnosť, empatia, zodpovednosť, precíznosť, pracovitosť, spoľahlivosť a samostatnosť
 • dobrá miera rozvinutosti sociálnych zručností
 • schopnosť podporovať, korigovať, motivovať a reflektovať klienta
 • schopnosť sebareflexie vedúcej k osobnostnému rozvoju 
 • schopnosť dodržiavať štandardy sociálnej práce, rešpektovanie etického kódexu a hraníc
 • schopnosť riešiť stresové a krízové situácie
 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • organizačné schopnosti
 • time management
 • ochota učiť sa nové veci a otvorené myslenie