O nás

1) Terénny pracovník/čka v projekte Streetwork

Miesto práce: Mýtna 33, Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: 1.6.2018
Ponúkaný plat (brutto): 850,00 €

stiahnite si oznámenie o výberovom konaní TU

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Projekt Streetwork odborne pracuje s ľuďmi bez domova v teréne na celom území mesta Bratislava. V rámci projektu sú kontaktovaní ľudia priamo v prostredí, v ktorom žijú a sú im poskytované odborné sociálne služby. Mnohí klienti a klientky OZ VAGUS nemajú možnosť využiť “kamenné sociálne služby“, či už z dôvodu nedostatku informácií, nedôvery k inštitúciám alebo iných bariér. 

Terénni sociálni pracovníci a pracovníčky OZ VAGUS sú často prví, ktorí človeka bez domova vyhľadajú, oslovia a prejavia reálny záujem o jeho život a potreby. Práca je systematická a odborná. Jednotlivé potreby osôb sú riešené v rámci individuálnych sociálnych asistencií. Cieľom je mapovať mesto Bratislava, pravidelne navštevovať obývané lokality ľuďmi bez domova, spoznať špecifické potreby klientov a klientiek, znižovať riziká, ktoré život na ulici prináša a poskytovať odbornú pomoc s cieľom zlepšenia sociálnej situácie prostredníctvom sociálneho poradenstva.

Jedná sa o dynamickú, intenzívnu a kontaktnú terénnu sociálnu prácu. Do terénu pracovníci vyrážajú 6x do týždňa v rámci večerného streetworku pon-sob (17.00-22.00), kedy v Bratislave nefungujú takmer žiadne iné služby pre ľudí bez domova a 3x do týždňa počas doobedných hodín (9.00-12.00). Na jedného zamestnanca to predstavuje 2 večerné a 1 dennú službu v teréne rámci týždňa. Zvyšok času je venovaný vedeniu a stratégii riešenia konkrétnych sociálnych prípadov a potrebnej administratíve.

Práca v teréne je vykonávaná vždy vo dvojici; poskytované služby sú sociálne poradenstvo, základné ošetrenie, krízová intervencia, sieťovanie na dostupné služby a sociálne asistencie. Samozrejmosťou je tímová porada na týždennej báze a mesačná tímová supervízia.

Zamestnanecké výhody, benefity

- trvalý pracovný pomer v etablovanej a oceňovanej organizácii, ktorá dlhodobo a efektívne pomáha ľuďom bez domova
- spolupráca v otvorenom, príjemnom a priateľskom kolektíve a pod konštruktívnym vedením
- možnosť odborného a kariérneho rastu na základe proaktívneho a zodpovedného prístupu v kombinácii s možnosťou ovplyvňovať chod organizácie a byť súčasťou vedenia
- priebežné a certifikované vzdelávania v danom odbore a v špecifických zručnostiach 
- individuálny mentor/ka pre “zabehnutie sa v práci“ aj priamo v teréne
- mesačná skupinová supervízia, možnosť individuálnej supervízie 
- pravidelný lektorovaný teambuilding

Za podstanú výhodu považujeme fakt, že prostredníctvom nášho projektu Streetworku ponúkame odbornú pomoc konkrétnym ľuďom s pozitívnym výsledkom. A to je pre nás dôležitá motivácia, vďaka ktorej vidíme vo svojej práci zmysel.

Informácie o výberovom konaní

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu zašlite svoj životopis spolu s motivačným listom v rozsahu A4 na adresu: katarina.rosova@vagus.sk

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore : sociálna práca; psychológia; právo; iné vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa ak k 1. januáru 2015 záujemca vykonával pracovné činnosti zodpovedajúce sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z.z.

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - základy
Microsoft Word - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Predpokladom terénneho sociálneho pracovníka/čky je 
- dosiahnuté potrebné vzdelanie v rámci odboru a 1 rok praxe alebo splnená požiadavka práce v odbore od roku 2015 napriek odlišnému zameraniu študijného odboru; 
- porozumenie cieľovej skupine, sociálnej situácii a psychologickým procesom v človeku; 
- znalosť odborných postupov v procese sociálnej zmeny; - komunikačné zručnosti a aktívne ovládanie komunikačného prístupu motivačných rozhovorov. 
- schopnosť pracovať v tíme, kooperácia v rámci dvojice a tímu; 
- zodpovedný prístup k zvereným úlohám
- ochota na sebe pracovať
- otvorenosť a kreativita pre hľadanie inovatívnych postupov a nových možností v rámci práce s cieľovou skupinou
- aktívny vodič

2) Sociálny poradca/poradkyňa v integračnom programe projektu DOMEC

Miesto práce: Mýtna 33, Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: 1.3.2018
Ponúkaný plat (brutto): 850,00 €

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • sociálna práca s malým počtom ľudí bez domova v integračnom programe centra DOMEC zameraná na kvalitu
 • pravidelné a dlhodobé špecializované poradenstvo s klientmi integračného programu
 • spolupráca s kaviarňou DOBRE&DOBRÉ, ktorá je ďalším projektom OZ VAGUS) a zameriava sa na zamestnávanie ľudí na ceste z ulice
 • spoluvytváranie a realizácia na domáce pomery jedinečného projektu Housing first, ktorý spúšťame 3/18
 • spolupráca pri vedení integračných skupín
 • čiastočná koordinácia iných projektov zamestnávania ľudí bez domova
 • čiastočné zabezpečenie prevádzky denného centra DOMEC
 • zisťovanie a mapovanie potrieb klientov integračného programu v oblasti sociálnych služieb, navrhovanie spôsobov riešenia sociálnej situácie klienta
 • vyhľadávanie a výber klientov do integračného programu 
 • realizácia odborných činností a iných činností v integračnom programe 
 • vedenie evidencie o odborných činnostiach, iných činnostiach a aktivitách integračného programu
 • vedenie nevyhnutnej administratívy – pracovnej dokumentácie (výkazy práce a pod.)
 • vyhodnocovanie efektivity zrealizovaných odborných činností, iných činností a aktivít integračného programu z hľadiska napĺňania ich cieľov a potrieb klientov
 • pravidelná účasť na vzdelávaní, skupinovej a individuálnej supervízii
 • pravidelná účasť na poradách zamestnancov OZ VAGUS v projekte DOMEC
 • výkon iných (doplnkových) činností, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb Denného centra DOMEC

Zamestnanecké výhody, benefity

 • vzdelávanie v rôznych oblastiach týkajúcich sa práce
 • pravidelná supervízia, porady a lektorovaný teambuilding
 • pravidelná podpora od nadriadeného smerujúca k rozvoju
 • možnosť navštevovania anglických kurzov
 • možnosť dlhodobej spolupráce
 • práca v organizácii s odborným a komplexným prístupom
 • možný osobnostný rozvoj
 • priestor pre kreativitu


Informácie o výberovom konaní

Štrukturovaný životopis spolu s motivačným listom posielajte do 2.2.2018 na e-mail: petra.kollarova@vagus.sk

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 12.2.2018.

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

Sociálna práca

Počet rokov praxe

2

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Word - základy
Microsoft Excel - základy

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • komunikatívnosť, empatia, zodpovednosť, precíznosť, pracovitosť, spoľahlivosť a samostatnosť
 • dobrá miera rozvinutosti sociálnych zručností
 • schopnosť podporovať, korigovať, motivovať a reflektovať klienta
 • schopnosť sebareflexie vedúcej k osobnostnému rozvoju 
 • schopnosť dodržiavať štandardy sociálnej práce, rešpektovanie etického kódexu a hraníc
 • schopnosť riešiť stresové a krízové situácie
 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • organizačné schopnosti
 • time management
 • ochota učiť sa nové veci a otvorené myslenie