O nás

SÍDLO A POŠTOVÁ ADRESA
(neslúži pre odovzdanie šatstva)

OZ VAGUS
Račianska 78 (Nová Cvernovka)
831 02 BRATISLAVA  

číslo účtu:
2921857374/1100, Tatra Banka

IČO: 421 859 71
DIČ: 202 342 0344
zaregistrované na MV SR:
dňa 7.4.2011, číslo spisu VVS/1-900/90-373 90

ADRESA PRE OSOBNÝ KONTAKT,
ODOVZDANIE ŠATSTVA A MATERIÁLNYCH DAROV

OZ VAGUS
projekt DOMEC
denné nízkoprahové a integračné centrum
Mýtna 33
811 07 Bratislava
pon - pia 8:00 - 16:00 

 

 


 


 

MANAŽMENT OZ Vagus Mgr. Peter Adam
projektový riaditeľ a štatutár
0908/042 145 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
peter.adam@vagus.sk

Mgr. Sergej Kára 
projektový riaditeľ a štatutár
0902/622 226 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
sergej.kara@vagus.sk

Ing. Alexandra Kárová 
projektová riaditeľka
0905/136 110 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
alexandra.karova@vagus.sk
   
   

 


 

DAROVANIE ŠATSTVA
ALEBO MATERIÁLNYCH DAROV

Mgr. Patrícia Lichoňová
materiálna pomoc a dary
+421917/108 880
patricia.lichonova@vagus.sk
   
   

 


 

PROJEKT DOMEC

Mgr. Petra Kollárová
projektová koordinátorka
0903/024 014 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
petra.kollarova@vagus.sk
   
   

 


 

PROJEKT STREETWORK 

Mgr. Katarína Rosová
projektová koordinátorka
0915/875 243 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
katarina.rosova@vagus.sk
   
   

 


 

PROJEKT DOBRE&DOBRÉ Ing. Alexandra Kárová 
projektová riaditeľka
0905/136 110 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
alexandra.karova@vagus.sk, info@dobredobre.sk
www.dobredobre.sk
   
   

 


 

DOBROVOĽNÍCTVO Bc. Patrícia Kovaľová
koordinátorka pre dobrovoľníctvo
0917/108 879 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
patricia.kovalova@vagus.sk
   
   

 


 

SOS LINKA
NA POMOC ĽUĎOM BEZ DOMOVA

0949/655 555
výjazdy pon - sob 17:00 - 22:00