kaviareň DOBRE&DOBRÉ

“Robíme dobré veci a robíme ich dobre.”

Kaviareň DOBRE&DOBRÉ je unikátnym projektom doma aj v zahraničí. Krásny interiér na skvelom mieste v bratislavskej Starej Tržnici, v kombinácii s výlučne lokálnym sortimentom a kvalitným servisom je návratom do dôb minulých, ale bez zbytočného pátosu. Počas dňa chutná káva a ľahký obed, večer krásne vína a remeselné pivká. Dokonca sa hovorí, že naše Bratislavské rožky a oškvarkové pagáče sú návykové. Toto všetko v kombinácii so zamestnávaním ľudí na ceste z ulice robí z DOBRE&DOBRÉ jedinečné miesto, ktoré sa oplatí navštíviť. Stanete sa tak súčasťou ich príbehu, DOBRE?
 

 

Kaviareň DOBRE&DOBRÉ získala prestížne domáce ocenenie Via Bona Slovakia za zodpovedné podnikanie a to hneď v dvoch kategóriách - cenu verejnosti a čestné ocenenie v kategórii malá a stredná firma. 


História & myšlienka 

Naše krédo "Ľudia bez domova sú v prvom rade ľuďmi" nám prirodzene kladie za povinnosť realizovať srdcom odborné projekty, ktoré dokážu zmierniť a vyriešiť jednu z najhorších sociálnych situácií v ľudskom živote - stratu domova.

V našich projektoch sme sa vždy venovali odbornej a dlhodobej práci s ľuďmi, ktorí prišli o domov a neustálym problémom v ich ceste k inklúzii bola absentujúca pracovná príležitosť, ktorá by reflektovala ich sociálnu situáciu a poskytovala by im ochranu pre udržanie zamestnania. 

Slovenské zákony neumožňujú chránené zamestnanie ľudí v takto závažnej sociálnej situácii (absencia domova, dlhodobá nezamestnanosť, stratené sociálne zručnosti a vysoká zadlženosť). Keďže aj ryby občas lietajú, tak sme sa rozhodli vytvoriť pre našich klientov na prvý pohľad nereálny projekt a zatiaľ náš najťažší projekt - chránené zamestnanie na pozícii čašník a barman.

Náš tím okrem svojej práce miluje gastronómiu a služby s tým spojené, v ktorých sme všetci vo voľnom čase pôsobili a práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli spojiť do jedného všetky oblasti, v ktorých sme dobrí - sociálna práca, manažment a gastronómia.

Hlavnou myšlienkou projektu je zamestnávanie ľudí bez domova v kombinácii s intenzívnym integračným programom, ktoré im následne umožňujú postaviť sa na vlastné nohy. Kaviareň funguje ako každá iná, bežný zákazník na prvý pohľad často nerozozná, že ho obslúžil čašník, ktorý žil na ulici. Chránení zamestnanci sú súčasťou Integračného programu v našom projekte DOMEC, ktorý zahŕňa tvorbu osobného plánu, kurzy na zlepšenie sociálnych zručností a pracovnú terapiu pod vedením supervízora. Integračný program taktiež poskytuje poradenstvo v oblasti dlhov a sprevádzanie v oblasti zvládania životných zmien spojených so smenou životnej situácie. V našej kaviarni nezamestnávame len ľudí na ceste z ulice, osvedčenou praxou v zahraničí je kombinácia bežného personálu spolu s ľuďmi v integrácii. Prepájame teda v rámci nášho tímu študentov, profesionálnych barmanov a ľudí na ceste z ulice.

Okrem toho sme dlhodobo hľadali udržateľný spôsob samofinancovania našich neziskových aktivít. Pri práci v oblasti pomoci ľuďom bez domova je podľa nás potrebné neustále nachádzať a diverzifikovať zdroje financovania a to práve z dôvodu, že naša cieľová skupina nie je jednou z tých investične "populárnych" (čo sa samozrejme našou prácou neustále snažíme meniť). Takže ďalším cieľom kaviarne Dobre&Dobré je prinášať finančné prostriedky do neziskových projektov OZ Vagus. Keďže neexistuje funkčná právna forma na realizáciu nášho projektu, založilo OZ Vagus spoločnosť DOBRE&DOBRÉ s.r.o., kde je hlavným spoločníkom.Integračný program

Keďže sme v našich ostatných projektoch STREETWORK a DOMEC v kontakte so stovkami ľudí bez domova, tak vstup do integračného programu funguje prostredníctvom štandardného pracovného pohovoru, na ktorý pozývame ľudí bez domova v pravidelných ročných intervaloch.

Po absolvovaní pracovného pohovoru, na ktorom zisťujeme motiváciu, skúsenosti a možnosti daného človeka následne vytvárame integračnú skupinu zloženú približne z 6-10 členov. Integračná skupina sa po dobu troch mesiacov intenzívne stretáva a absolvuje praktické tréningy, spoločné sociálno-psychologické stretnutia a individuálne stretnutia so spolupracujúcimi odborníkmi a našimi špecializovanými sociálnymi pracovníkmi. Počas trvania integračnej skupiny hradíme každému z členov ubytovanie v komerčnej ubytovni, ktoré umožňuje sústredenie na integračný proces. 

Po troch mesiacoch prebehne finálny výberový proces s cieľom plnohodnotného zamestnania troch ľudí bez domova po dobu jedného roka v našej kaviarni DOBRE&DOBRÉ. Ostatní členovia skupiny majú možnosť využiť pomoc pri hľadaní inej formy zamestnania prostredníctvom nášho špecializovaného sociálneho poradenstva v projekte DOMEC.

Zamestnanci v integračnom programe získavajú garanciu trvalého pracovného pomeru na pozícii čašník v našej kaviarni v kombinácii s intenzívnym a pravidelným sociálnym poradenstvom. Vďaka tomuto procesu majú nastavený osobný cieľ, možnosť splácať svoje dlhy prostredníctvom pravidelného príjmu a stabilné ubytovanie. 

V konečnej fáze, približne po jednom roku sa s ľuďmi v integračnom programe venujeme hľadaniu bežného zamestnania, v ktorom sa následne môžu uplatniť. Do nového zamestnania vstupujú oddlžení, s praxou, obnovenou sebahodnotou a so stabilným ubytovaním. Aj po nástupe na bežné pracovné pozície majú možnosť naši klienti navštevovať sociálne poradenstvo.

Počas konečnej fázy sa paralelne začína opätovný výberový proces do integračného programu pre iných ľudí bez domova.